20 Nisan 2018, Cuma

AÇILIŞ

 

TKDCD Yönetim Kurulu adına - Eskişehir Osmangazi Ünv. Kalp Damar Cerrahisi

Sadettin Dernek

 

Ege Üniversitesi Tıp Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Hatice Şahin

 

TKDCD Yeterlilik Kurulu Başkanı

Serap Aykut Aka

 

TKDCD Başkanı

A. Rüçhan Akar

OTURUM I: TEMEL BİLİMLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Ali Gürbüz, Sadettin Dernek, Murat Özeren

14:30-14:45

Kalp cerrahisinde Cerrahi Anatomi

Cengiz Türkay

14:45-14:55

Kardiyopulmoner Bypasta Miyokardiyal Koruma

Sefer Usta

14:55-14:58

Yorum-Katkı

Bilgin Emrecan

14:58-15:08

Kalp Cerrahisinde Erken Dönem Komplikasyonlara Yaklaşım

Dilek Sönmez

15:08-15:11

Yorum-Katkı

Dilek Ceyhan

15:11-15:21

Risk Skorlamaları

Fatih Aşgün

15:21-15:24

Yorum-Katkı

Sadi Kaplan

OTURUM II: KORONER CERRAHİSİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Hasan Sunar, Levent Yılık, Tahir Yağdı

15:49-16:09

Koroner Anjiyografinin Değerlendirilmesi

Taner Ulus

16:09-16:12

Yorum-Katkı

Esat Akıncı

16:12-16:22

Kılavuzlar Eşliğinde Koroner Bypass Cerrahisi Endikasyonları

Özer Kandemir

16:22-16:25

Yorum-Katkı

Tuğrul Göncü

16:25-16:35

Acil (öncelikli) CABG Zamanlamasında Karar

Şebnem Albeyoğlu

16:35-16:38

Yorum-Katkı

Onur Sokullu

16:38-16:48

Koroner Revaskülarizasyon ile İlgili Güncel Çalışmalarının Sonuçları Ne Diyor?

Tamer Turan

16:48-16:51

Yorum-Katkı

Tamer Türk

OTURUM III: KALP YETMEZLİĞİ VE CERRAHİSİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Yüksel Çavuşoğlu, Cengiz Türkay, Çağatay Engin

17:15-17:25

Akut Kardiyojenik Şokta Kısa Dönem Mekanik Destek Cihazları

Mehmet Çakıcı

17:25-17:28

Yorum-Katkı

Çağatay Engin

17:28-17:38

Uzun Dönem Mekanik Destek Cihazları

Aslıhan Küçüker

17:38-17:41

Yorum-Katkı

Cengiz Türkay

17:41-17:51

Donör Seçiminde Kriterler ve Donör Bakımı

Evren MügeTaşdemir Mete

17:51-17:54

Yorum-Katkı

Şeref Alp Küçüker

17:54-18:14

Kalp Nakli: Türkiye’de Kalp Naklinin 50. Yılı

Sabit Kocabeyoğlu

18:14-18:17

Yorum-Katkı

Ali Gürbüz